Om Bostøttealliansen

Bostøttealliansen ble etablert i mars 2019 og er en samarbeidsallianse bestående av 22 organisasjoner som sammen arbeider for en bedre bostøtte for de som trenger den.

Følgende organisasjoner er partnere i Bostøttealliansen:

Døveforbundet, Huseiernes Landsforbund, Uføres Landsorganisasjon, BYBO (Kirkens Bymisjon), Retretten, Kommunale boligadministrasjoners Landsråd, Trasoppklinikken, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Velferdsalliansen, Alarm, Norsk forening for utviklingshemmede, Fattignettverket i Norge, CP-foreningen, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, , Actis – Rusfeltets hovedorganisasjon, Leieboerforeningen, Norges Handikapforbund, Foreningen Human Narkotikapolitikk, FO, Norske Boligbyggelags Landsforening, Pårørendealliansen og Pensjonistforbundet.


Margrethe Gaassand er talsperson for Bostøttealliansen.