Nyheter

Ny rapport: utredning av bostøtten 

-Helt klart at bostøtten må endres

okt. 2020 

På oppdrag fra Bostøttealliansen har Menon Economics utredet bostøtten med særlig fokus på effekter for brukerne. 

-Bostøttealliansen hadde behov for en brukerorientert utredning, slik at vi med sikkerhet kan vite hvordan bostøtten påvirker folks hverdag. Det er helt klart at det er på tide med endringer. Det sier Harald O. Norman som er talsperson for alliansen. 

Lave grenser og tak

Denne rapporten danner grunnlag for hvordan vi skal arbeide fremover, og hva vi må holde fokus på. Det er en rekke problemstillinger som er listet opp, men av de viktige funnene har vi fått bekreftet at inntektsgrensene er for lave, og det samme er takene for boutgifter. Denne ordningen har ikke holdt tritt med de reelle utgiftsøkningene folk har hatt gjennom de siste årene, og det er på tide at det tas et godt grep for at bostøtten skal møte sitt formål, som nettopp er å sikre folk med lave inntekter og høye boutgifter et høvelig bosted. 


Uføre havner bakpå

Utredningen peker også sterkt på at de som ble uføre etter uførereformen av 2015 behandles ulikt i forhold til de som ble uføre før 2015. Mange av medlemsorganisasjonene i Bostøttealliansen har lenge løftet denne problemstillingen, men har ikke blitt møtt med løsninger. -Vi trenger rettferdige velferdsordninger som skaper likhet mellom folk, ikke mer ulikhet. Når tidspunktet for når du ble ufør er mer avgjørende enn behovet ditt, så er det noe feil med ordningen, sier Harald. 


Ny ekspertgruppe nedsettes

I forslaget til neste års statsbudsjett som ble fremlagt 7. oktober ble det varslet at det skal nedsettes en ekspertgruppe som skal utrede bostøtten og innen november neste år komme med forslag til hvordan bostøtten bør innrettes. 

-Her har vi helt klart mange gode råd, men først og fremst er det viktig at ekspertene også er eksperter på det å leve med behov for velferdsordninger. De egentlige ekspertene må med, sier Harald, som forventer en invitasjon til utredningsarbeidet som nå skal i gang.