RNB-forlik mellom regjeringen og SV: Kutt og spissing av bostøtten

RNB-forlik: Kutt og spissing av bostøtten

18. juni, 2024


Den 17. juni 2024 ble Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige med SV om et revidert nasjonalbudsjett. Avtalen innebærer en liten økning av Bostøtten på 160 millioner kroner ut året, men dette veier ikke opp for regjeringens betydelige kutt i bostøtten.

 

Nedgang i støttepotten

Med forliket settes den totale potten for statlig bostøtte til om lag 4 milliarder kroner for 2024. Dette representerer en nedgang på 640 millioner kroner sammenlignet med 2023.

 

Redusert strømstøtte

Strømstøtten innenfor bostøtten reduseres kraftig. Fra oktober 2024 settes den til 44 millioner kroner. Helårsvirkningen er beregnet til 65 millioner kroner, sammenlignet med 1,3 milliarder kroner i 2023, hvorav 500 millioner kroner da ble lagt til i revidert budsjett.

 

Økning i boutgiftstaket

Boutgiftstaket økes med 4000 kroner fra oktober 2024, noe som det er satt av 92 millioner kroner til. Dette betyr at flere bostøttemottakere med høye boutgifter vil kunne få litt mer i støtte.

 

Endringer i egenandelsberegningen

Avtalen innebærer også en fjerning av avkortning av inntekten for 18- og 19-åringer, med en kostnad på 10 millioner kroner ut året. I tillegg settes det av 14 millioner kroner til å forenkle egenandelsberegningen i bostøtten.

 

Reduksjon i antall mottakere

Kutt i bostøtten fra april 2024 førte til at antall mottakere ble redusert med 25 000. Bostøttealliansen ser at antallet mottakere og støttenivå strammes inn til tross for dette budsjettforliket. Strømstøtten blir svært begrenset, og midlene vil i større grad rettes mot de med de aller høyeste boutgiftene.

 

Bostøtten har falt dramatisk de siste ti årene. Regjeringen fjernet fra april 2024 den ekstra strømstøtten, slik at nesten 70 000 vanskeligstilte enten mistet, eller fikk kutt i bostøtten. Vi rettet skarp kritikk mot regjeringens bostøttekutt i statsbudsjett 2024 - fra 4,7 milliarder til 3,9 milliarder kroner. Det ikke er her man skal kutte statlige utgifter for å dempe pris- og renteutviklingen. Sosial bærekraft og hensynet til botrygghet for vanskeligstilte må få en langt en høyere prioritet.

 

For mer informasjon om budsjettavtalen, kan du lese Aps omtale av budsjettavtalen og Sps vedlegg med helårseffekter